DJOETEX TECHNOPARK

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 30

SMK NEGERI 3 PEKALONGAN

Sambutan Kepala Sekolah